Digitalisering och fakturering

Samfällighetsföreningen använder nu systemet Vägfas för hantering av medlemsuppgifter och fakturering. Vägfas hämtar varje månad data från Lantmäteriet så att vi alltid har färsk information om fastigheter och ägare. Vidare finns möjlighet att fakturera medlemmar, till att börja med, via e-post och brev.

Fakturering

I år kommer fakturor skickas efter årsstämman. Faktura för vägavgift och sophämtning kommer slås ihop till en gemensam faktura. För fastighetsägare som har flera fastigheter kommer alla fastigheter samlas på en faktura.

Nedan visas förslag på hur en faktura kommer se ut.

  1. Betalningsinformation
  2. Detaljerad fakturainformation som visar andelar och alla delägare
  3. Vi kommer ta ut en avgift för pappersfakturor som skickas som brev
  4. Ägarsidor, inloggning med kod

Ägarsidor

I Vägfas kan alla fastighetsägare logga in med en kod som kommer anges i utskick och på fakturor, se punkt 4 ovan. Där kan kontaktuppgifter kompletteras och inställningar för fakturering och utskick göras.

Exempel